YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
TÜBİTAK /SOBAG 1001 Projesi / Proje No. 112K172
Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi
  • Üyelik
YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ (7)

write

Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi başlıklı projemizde Türk Dış Politikası, Dış Politika Analizi, Kriz Yönetimi, Çatışma Çözümü, Karar Verme Süreçleri gibi değişik alanlarda çalışmalar yürütecek araştırmacılara proje kapsamında destek verilmektedir. Halihazırda Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programında ve Harp Akademileri Komutanlığı SAREN/ Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programında  doktora tezi hazırlamakta olan araştırmacıların tezleri projemiz tarafından desteklenmektedir. 

 

Proje başlangıcından itibaren 6 Yüksek Lisans Tezi proje kapsamında desteklenmiş ve 3 Tez 2013 Bahar döneminde, 2 Yüksek Lisans Tezi ise Mayıs 2015 itibariyle, bir tez ise Haziran 2016'da tamamlanmış bulunmaktadır.

 

Halen aşağıdaki Yüksek Lisans Tezlerine destek verilmektedir:

  • ÇOLAK, Y. “Türk Dış Politikasında Ahdi Hukukun İhlalinden Doğan Krizler”, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.
  • OKUMUŞ, N. “Türk Amerikan İlişkilerinde Haşhaş Ekimi Krizi 1968 1975”, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.
  • TEKEŞ, İ. “'Kriz ve Çatışma Çözümünde Siyasal Lider Davranışı:Adnan Menderes Örneği", Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.
  • YÜCEL, S. “İnsani Krizler ve Türkiye'nin Kriz Yönetimi Politikası: Suriyeli Sığınmacılar Krizi”, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.

 

Proje desteğimiz tez danışmanlığı, kaynak paylaşımı, proje sonuçlarından yararlandırma, eğitim ve çalıştaylardan yararlandırma şeklinde sürmektedir. Bu konuda görüş almak isteyen genç araştırmacılar proje ekibiyle veya doğrudan proje yöneticisi ile iletişime geçebilir.

 

Başarı ve esenlik dileklerimizle,

 

burcutez
BURCU AKPINAR, "AKP Hükümetlerinin Dış Politika Söylem ve Pratiği:İnşacı Perspektiften Bir Analiz",  Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.

 

Projemizin Desteklediği Yüksek Lisans Tezlerinden Biri Daha Tamamlandı


Zehra Gürsoy, "Türkiye- Bulgaristan İlişkilerinde 1989 Krizi: Kriz Yönetimi Açısından Bir İnceleme", Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013. 

Projemizin Desteklediği Yüksek Lisans Tezlerinden Biri Daha Tamamlandı


Tuğçe Kafdağlı, "Kriz Yönetimi Açısından Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı", Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.

S5 Box

ÜYE GİRİŞ

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...