TÜBİTAK /SOBAG 1001 Projesi / Proje No. 112K172
Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi

logotdp

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...

Glossary of terms used on this site

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
KIRMIZI ÇİZGİ STRATEJİSİ
[Savunmacı] Kriz Yönetim Stratejisi
Kod: F
 

Kırmızı Çizgi [Drawing Line]:

Sınır Koyma Stratejisi,

Savunan taraf daha önemli çıkarları ile az önemli çıkarlarını gözden geçirip bunlar arasında bir sınır belirler. Krizin istemediği sonuca ulaşmasını engellemek için bu sınırı düşmanın geçmesi halinde kuvvetli tepkiyle karşılık vereceğini söyler. Savunan taraf bu stratejide krizin tırmandırmasından kaçınmaktadır. 

 

Sınır koyarak neye karşılık vermediğini ve neyin senin tepki vermene sebep olacağını belirtmiş olursun. Bu sebeple savunan taraf savunmaya değecek çıkarlarla değmeyecek çıkarları ayırmış ve gereksiz tırmandırmadan kaçınmış olur. Sınır koyma bazı durumlarda ise riskli olabilir. Düşman sınırı gördüğünde sınırı geçmenin maliyetlerini daha kolay hesaplayıp ona göre sınırı geçmeyi göze alabilir. Diğer taraftan sınır doğru ve açık bir şekilde aktarılmazsa ya da yanlış algılanırsa kriz yönetimi başarısız olabilir.

 


 

KONTROLLÜ BASKI STRATEJİSİ
Kriz Yönetim Stratejisine Göre Tasnif 
Kod: FF
 


Kontrollü Baskı Stratejisi

 ---

 


 

ŞİDDET İÇERMEYEN ASKERİ TEPKİ
Krizi Tetikleyen Olaya İlk Tepkiye Göre Tasnif 
Kod: TT
 

Şiddet İçermeyen Askeri Tepki

 

 


 

 

TERÖR EYLEMLERİ
Krizi Tetikleyen Olayın Niteliğine Göre Tasnif 
Kod: D_3
RİT

Terör Eylemleri /

Krizi tetikleyen sözsel ve/ya eylemsel davranış taraflardan herhangi birinin diğerine yönelik terör eylemlerini desteklemesi veya uluslararası hukukun meşru görmediği şekliyle bir terörist eylemin icrası şeklinde olabilir. Terörist eylem doğrudan devlet eliyle gerçekleşebileceği gibi örtülü ve/ya açık bir şekilde bir terör örgütünü desteklemek şeklinde de gerçekleşebilir.

Diğer yandan özellikle 1990 sonrası uluslararası siyasal sistemin geçirdiği değişime koşut olarak uluslararası terörist örgütler içerisinde sıralanan radikal örgütlerin devletlere karşı girişmiş oldukları silahlı saldırılar sonucunda da krizler yaşanabilmektedir. Bu örgütlerin yapıları ve nitelikleri gereği bir devlet formasyonunu göstermemeleri krizler sırasında nasıl ve kime karşı mücadele verileceğini de zorlaştırmaktadır. Daha açık bir ifade ile uluslararası terör örgütlerinin saldırılarına muhatap olan devletler yeni bir tür kriz yönetimiyle uğraşmak ve kendilerini geliştirmek zorundadır.

 

 


 

 

S5 Box

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...