KRİZ ANALİZİ-YÖNETİMİ KAVRAMLAR-TERİMLER SÖZLÜĞÜ
TÜBİTAK /SOBAG 1001 Projesi / Proje No. 112K172
Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi

logotdp

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...

KRİZ ANALİZİ-YÖNETİMİ KAVRAMLAR-TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
ÇATIŞMA

ÇATIŞMA (Conflict)

Çatışma
-
-

Sözsel alanda kalan bir uyuşmazlık konusunda taraflardan birinin başlacağı eylemsel çabalar ilişkilerin seyrinde gerilimi tırmandırır. Böylesi bir durumda tırmandırmayı tercih eden taraf kendi çıkar ve beklentilerini gerçekleştirmek ister ve bu isteğini fiili eylemlerle desteklemeye yönelir. Çatışma durumunda eğer uygun barışçıl girişimler başlatılmaz ve diyalog süreçleri kurulamaz ise gerginlik diplomatik-siyasi alandan askeri alana doğru kayabilir.

 


 

CİDDİ ÇATIŞMA
Şiddet Seviyesine Göre Tasnif 
Kod: H
 

Ciddi Çatışma

Krize yol açan olaya ilişkin değerlendirmeler çerçevesinde savunmacı tarafın risk, tehlike, tehdit algısında karşı tarafın düşmanca bir eylem içerisinde olduğu ve saldırgan kuvvet kullanarak ilişkileri çatışma sürecine soktuğu kanısı oluşmuş ise bu durumda taraflar arasında gerilimin hızla artması ve sıcak bir çatışmaya sürüklenme riski vardır. Böylesi bir durum genellikle taraflar arasında zaten var olan ve süreklilik arzeden bir çatışmacı ilişki var ise daha kolay gözlenir. Gerilimin yüksekliği her iki tarafın da algısında bir güvenlik ikilemiyle beraber topyekün bir çatışma-savaş beklentisini tetikleyebilir.

Ciddi çatışma durumunda henüz topyekün bir savaş hali henüz yoktur ancak tarafların yaklaşımları ile topyekün bir savaşa dönüşme riski yüksektir.

Kriz öncesi zaten gerilim yüksek olduğundan taraflar hızla bu süreci tüketerek ciddi çatışma - savaş sürecine geçebilirler.

Böylesi bir durum doğal olarak kriz ve savaş yönetimi ile beraber karar alıcı açısından çok daha stresli ve zor bir karar alma sürecini gerektirecektir. Günümüzde silah sistemlerindeki gelişmişlik ve çeşitlilik dikkate alınırsa ciddi çatışmaların savaşa dönüşmesi halinde ortaya çıkacak yıkım savaşa başvurma seçeneklerini kısıtlamaktadır. Diğer yandan eğer kriz savaşa dönüşmüş ise tarafların işleyen bir kriz yönetim kültürüne sahip olmadıkları da ileri sürülebilir. 

COĞRAFYAYA GÖRE KRİZ
Coğrafyaya Göre Kriz
Kod: C
 

Coğrafyaya Göre Kriz 

Kriz yaratan olayın coğrafi olarak tasnifi;  Yerel, ulusal, bölgesel, uluslararası

 


 

Author: Zehra Gürsoy
COK TARAFLI KRİZ
Krizin Taraflarına Göre Tasnif 
Kod: T3
  

 Çok Taraflı Kriz

Tek veya iki taraflı başlayan bir krizin trımanma sürecinde yeni aktörlerin dahil olmasıyla çok taraflı hale gelmesi. Örneğin Irak'ın Kuveyt'i işgali sonrasında BM ve diğer devletlerin sürece dahil olarak doğrudan krizin tarafı olarak hareket etmeleri.

Aliases (separate with |): International Crisis|Multilateral Crisis|Uluslararası Kriz

 


 

S5 Box

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...