KRİZ ANALİZİ-YÖNETİMİ KAVRAMLAR-TERİMLER SÖZLÜĞÜ
TÜBİTAK /SOBAG 1001 Projesi / Proje No. 112K172
Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi

logotdp

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...

KRİZ ANALİZİ-YÖNETİMİ KAVRAMLAR-TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
OLDUBİTTİ
Kriz Yönetim Stratejisine Göre Tasnif 
Kod: FF
 


Oldu Bitti Stratejisi/Fait Accompli

Uyuşmazlık-çatışma süreci içerisinde taraflardan birinin mevcut koşulları kendi çıkar, beklentilerinin gerçekleştirilebilmesi bakımından en uygun zaman olarak değerlendirerek halihazırdaki dengeyi kendi yararına değiştirmeye çalışması durumu. Oldu-bitti stratejisine başvuran taraf dengeyi değiştirmeye çalışırken bu davranışının rakibi saldırgan bir siyasa izlemeye teşvik etmeyeceği, rakibin gösterebileceği tepkiyi etkisiz kılabileceği düşüncesindedir. "Fiili durum" ile yaratmış olduğu emrivaki sonucunda bir yandan kararlılığını göstermiş olur diğer yandan meydan okuyarak tırmanmandırmaya hazırlıklı olduğu sinyalini verir. 

A. George oldu-bitti stratejisini saldırgan stratejiler içerisinde değerlendirmektedir. Çünkü bu stratejinin bir çatışma-kriz sürecinde uygunlanması durumunda ortaya çıkacak tek yanlı değişiklik taraflar arasında ilişkilerin gerginliğini daha da arttırabilecektir. Aynı zamanda oldu-bitti stratejisini uygulayan taraf bu durumu ne kadar karşısındaki tarafa kabul ettirmeye çalışmış olsa da denge değişikliğinden mağdur eden tarafın sonucu kabul etmesi mümkün değildir. 12345

 

Oldu-bitti stratejisi ile fiili durum yaratma yöntemi zaman zaman birbirinin yerine kullanılmış olsa da aslında birbirinden farklı anlamlar ifade etmektedir. Oldu-bitti stratejisinden farklı olarak fiili durum yaratma yöntemi çoğunlukla savunmacı karakterde icra edilebilecek bir strateji olarak daha esnek uygulamalara fırsat verir. Aynı zamanda tartışmalı bir konuda müzakereye girmekten kaçınan tarafı müzakere masasına oturtabilmeye de olanak sağlar.

 

 

 

 


 

S5 Box

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...