KRİZ ANALİZİ-YÖNETİMİ KAVRAMLAR-TERİMLER SÖZLÜĞÜ
TÜBİTAK /SOBAG 1001 Projesi / Proje No. 112K172
Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi

logotdp

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...

KRİZ ANALİZİ-YÖNETİMİ KAVRAMLAR-TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
BASKI [Tehditi]
Tehdidin Ciddiyetine  Göre Tasnif 
Kod: E
  

 Baskı [Tehditi]

Krize neden olayın savunmacı taraf üzerinde etki yaratacak ve karar vermesini güçleştirecek ve dayatılan fiili durumu kabullenmeye zorlayacak tarzda baskı yaratmaya yönelik olması durumu.

 


 

BEKLENMEDİK KAZA
Krizi Tetikleyen Olayın Niteliğine Göre Tasnif 
Kod: D-3
 

Beklenmedik Kaza

Krizi tetikleyen olay her iki taraf için de beklenmedik bir kazadır. Bu tür krizler taraflardan herhangibiri tarafından tasarlanmadığı ve krizden tek yanlı bir çıkar maksimizasyonu hedeflenmediği için ortak bir çözüm üretmek kolaydır.

 


 

BELİRSİZ - KARARSIZ
[Savunmacı] Kriz Yönetim Stratejisi
Kod: F
 

Belirsiz - Kararsız [Unclarified - Undetermined]

Savunmacı tarafın kriz yönetim stratejisini henüz açık ve net bir şekilde belirleyememesi.
 
BOLGESEL KRİZ
Krizin Çıktığı Coğrafyaya Göre Tasnif 
Kod: C3
 

 Bölgesel [Kriz]

Teritorial anlamda bir bölgedeki ikiden fazla devletin ve/ya bölgesel örgütün tarafı olduğu kriz türüdür.

 
BUYUK GOC HAREKETİ
krizi Tetikleyen Olayın Niteliğine Göre Tasnif 
Kod: D-3
 

Büyük Göç Hareketi

Krizi tetikleyen olay komşu bir ülkenin ülke sınırları içerisinde başlatmış olduğu bir eylem sonucunda ortaya çıkabilir. Bunun sonucunda baskı, şiddet ve yaşamlarının tehdit altında olması nedeniyle insanlar kitlesel olarak göç etmeyi, komşu ülke topraklarına sığınmak zorunda kalabilirler. 

Büyük göç hareketleri doğal afetler ve çevre felaketleri nedeniyle de ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte felaket ortadan kalktıktan sonra göçenler daha önce yaşadıkları bölgeye geri dönmektedirler. 

Büyük göç hareketleri göç edenlerin rızası ile gerçekleşebileceği gibi ülke otoritelerinin almış olabileceği ortak/veya tek yanlı tercihler sonucunda da ortaya çıkabilmektedirler. Bu durum göçe zorlama olarak tanımlanabilir. Genellikle ülke içerisinde azınlık durumunda bulunan insanların homojen bir yapı oluşturmak amacıyla yaşadıkları yerleri terk etmeye zorlanması söz konusudur. Böyle bir durumda eğer komşu ülkelerden herhangi biri ile statüleri ile ilgili olarak bir anlaşma yapılmamış ise baskının şiddeti çoğu kez daha fazla olmaktadır.

 

Örneğin Halepçe katliamı, 1991 Iraklı Kürt sığınmacılar, 1989 Bulgaristan'ın Türk azınlığı göçe zorlaması.

 


 

S5 Box

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...