KRİZ ANALİZİ-YÖNETİMİ KAVRAMLAR-TERİMLER SÖZLÜĞÜ
TÜBİTAK /SOBAG 1001 Projesi / Proje No. 112K172
Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi

logotdp

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...

KRİZ ANALİZİ-YÖNETİMİ KAVRAMLAR-TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
PARTİLER ÜSTÜ
Hükümet Yapısına Göre Tasnif 
Kod: A1
 

Partiler Üstü [Hükümet]

Kriz anında tarafların siyasal rejim özelliklerine göre hükümeti tek bir partinin güven oyu alarak oluşturmasının veya bir koalisyon hükümetinin kurulmasının mümkün olmadığı olağanüstü durumlarda parlamentodaki siyasi partiler belli bir dönem için görev yapacak hükümeti parlamentodaki milletvekillerinden oluşturarak desteklerler.  

 

Böylesi bir durumda oluşturulan partiler üstü hükümet doğrudan herhangi bir siyasi partiye dayanmamakta, aksine bir uzlaşı hükümeti olmaktadır. Bununla birlikte partiler üstü hükümetlerin uzun dönemli ve/ya kalıcı olma şansları yoktur.

 


 

PRESTİJ KRİZİ
Krizi Yaratan Olayın Etkisine Göre Tasnif 
Kod: E-7
 

Prestij Krizi

Krize neden olan davranış/olay savunmacı taraf açısından saygınlığı sorgulayan, zedeleyen, tehdit eden bir nitelikte görülülebilir. Benzer şekilde krize neden olan olayı başlatan taraf da giriştiği eylem ve söylem ile ulusal/uluslararası çevresinde bir saygınlık arayışı içerisinde olabilir.

Savunmacı taraf açısından prestijini sorgulayan bir söylem ve/ya eyleme karşı sessiz /tepkisiz kalması fiili durumun/saldırının kabulü anlamına gelebileceğinden orantılı/dengeli bir tepkinin gösterilmesi gerekir ki bu da saldırgan taraf açısından direnç olarak görüleceğinden gerginliğin tırmanması mümkündür.


 

PROTESTO
Krizi Yaratan Olayın Niteliğine Göre Tasnif 
Kod: D_3
 

Protesto

Çatışma evresinde iken taraflardan birinin diğerine vermiş olduğu bir yazılı/sözlü potesto [notası] sonrasında çatışmanın krize dönüşmesi durumu. 

Çatışmacı ilişkilere sahip taraflardan biri muhatabının sergilemiş olduğu sözsel/eylemsel davranışdan duyduğu rahatsızlığı göstermek amacıyla bu durumu diplomatik teamüller çerçevesinde veya değil protesto edebilir. Protestonun içeriğinde yazılanlar kadar hangi araç ve yöntemlerle duyurulduğu; protestonun dillendirilmesinin ardından nasıl bir destekleyici davranış sergileneceği protestocu tarafın inandırıcılık ve kararlılığını gösterir. 

Örneğin muhatap devlete verilen protesto notasının ardından diplomatik ilişkilerin / temsilciliklerin düzeyinin düşürülmesi gibi.

 

Diplomatik - siyasi protestonun ardından muhatap ülkenin davranışı , görüş ayrılığının giderilmesi yönünde gelişebileceği gibi çatışmacı ilişkilerin daha da tırmanarak krize dönüşmesine de yol açabilir. 


 

PSİKOLOJİK STRES VE BASKI YARATMA
Şiddet Seviyesine Göre Tasnif 
Kod: H
 

Psikolojik Stres ve Baskı Yaratma

Bazı kriz durumlarında krizin tetiklenmesiyle beraber savunmacı [kimi durumlarda saldırgan taraf üzerinde] taraf üzerinde yoğun bir stres ve baskı yaratılarak krizden beklenen yarar sağlanmaya çalışılır. Doğrudan fiziksel bir şiddet gözlenmemekle beraber karar alıcı kriz sürecinde psikolojik olarak ağır bir zarar uğrayabileceği endişesi ile istemi yerine getirmeye zorlanır. Rakip üzerinde priskolojik stres ve baskı yaratmanın düzeyi iyi ayarlanmadığı takdirde rakibin kendisini seçeneksiz ve/ya köşeye sıkışmış hissederek istenmeyen bir krizi tırmandırma sürecine girmesi mümkündür.  Baskının etkili olabilmesi bunu uygulayacak aktörün kapasitesi ile de ilintilidir. Eğer baskı yaratma kapasitesi yetersiz ise kriz sürecinde rakip üzerinde etkili olabilmek mümkün değildir.  Özellikle savunmacı tarafın saldırgan bir eyleme göstereceği  tepki açısından tercih edildiğinde caydırıcı sonuç doğurması beklenir. Böylesi bir durumda rakip üzerinde yaratılacak baskı ile saldırgan eyleme giriştiği takdirde daha fazla kayba uğrayabileceği gösterilmeye çalışılır.

 


 

S5 Box

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...