KRİZ ANALİZİ-YÖNETİMİ KAVRAMLAR-TERİMLER SÖZLÜĞÜ
TÜBİTAK /SOBAG 1001 Projesi / Proje No. 112K172
Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi

logotdp

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...

KRİZ ANALİZİ-YÖNETİMİ KAVRAMLAR-TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
REJİME İC TEHDİT EYLEMİ
Krizi Tetikleyen Olayın Kategorisine Göre Tasnif 
Kod: D
 RİT


Rejime İç Tehdit Eylemi [Internal verbal or physical challenge to regime or elite]

Çatışma evresinden kriz evresine geçişi sağlayan sözsel/eylemsel davranış eğer karşı tarafın karar alıcı seçkinlerine, rejimine yönelik bir tehdit olarak kabul ediliyor ise bu durumda savunmacı taraf için rejime yönelik bir meydan okuma olarak kabul edilebilir. 

Saldırgan bir ülke uyuşmazlık-çatışma içerisinde bulunduğu bir ülkede yeni bir rejim ilanı, mevcut hükümeti devirmek, darbe yapmak, sabotaj, terör, suikast, kargaşa, isyan, gösteri, grev, tutuklama, sıkıyönetim ilanına yol açacak sözsel-eylemsel davranışları açıktan ve/ya gizlice destekleyerek hedef ülke üzerinde baskı yaratmaya çalışabilir. Bu durum savunmacı taraf açısından ilişkileri çatışmadan krize tırmandıran davranış olarak kabul edilir.

  

Türkiye'nin dış politika krizleri açısından bakılıdığında;

1998 Suriye-Öcalan Krizi'nin bir boyutunu Suriye'nin Türkiye'de ayrılıkçı taleplerini şiddet yoluyla gerçekleştirmeye çalışan PKK terör örgütüne verdiği destek oluşturmaktadır. Suriye'nin bu desteği Türkiye'deki rejimi değiştirmeye yönelik bir meydan okuma olarak algılanmıştır.

  


 

 

S5 Box

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...