KRİZ ANALİZİ-YÖNETİMİ KAVRAMLAR-TERİMLER SÖZLÜĞÜ
TÜBİTAK /SOBAG 1001 Projesi / Proje No. 112K172
Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi

logotdp

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...

KRİZ ANALİZİ-YÖNETİMİ KAVRAMLAR-TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like

Glossaries

Term Definition
YANSIMA KRİZİ
Krizin Yaratan Olayın Etkisine Göre Tasnif 
Kod: E
 E4

 Yansıma Krizi

Kriz yaratan olayın etkisine göre yansıma yaratan kriz türü....

 


 

YARGI-TAHKİM
Kriz Yönetim Tekniği 
Kod: G
 

Yargı - Tahkim

Kriz yaratan olayın taraflar arasında müzakerelerle çözülemediği durumlarda tarafların mutabakatla uluslararası yargı süreçlerini başlatmaları durumu. BM'nin barışçıl çözüm yöntemleri arasında gördüğü bu yöntemlere göre taraflar uyuşmazlıklarını Uluslararası Adalet Divanı'na, Tahkim Mahkemesi'ne, Hakem'e götürerek çözebilirler.

 

Bu konuda bkz.; 

  


 

YAŞAMSAL
Tehdidin Ciddiyetine  Göre Tasnif 
Kod: E
 

 Yaşamsal [değer ve/ya çıkarlara yönelik tehdit]:

Krize neden olayın savunmacı tarafın yaşamsal değer ve/ya çıkarlarına yönelik bir tehdit oluşturması; saldırgan tarafın başlattığı olayın savunmacı tarafta temel yaşamsal değer ve önceliklere yönelik bir tehdit, saldırı olarak algılanması durumu....

 


 

YENİ REJİM İLANI
Krizi Tetikleyen Olayın Niteliğine Göre Tasnif 
Kod: D_3
 RİT

 Yeni Rejim İlanı

Uyuşmazlık, çatışmanın tarafı olan devletin rejimini tanımadığını ileri sürerek yeni bir rejim, yönetim ilan etmek dolayısıyla çatışmayı krize tırmandırmak. Bu durum savunmacı taraf için rejime yönelik iç tehdit olarak da değerlendirilir.

 


 

 

YENİ SORUN YARATAN KRİZ
Krizin Sonucuna  Göre Tasnif 
Kod: S
 S1

 Yeni Sorun Yaratan Kriz

 

Krizin sona ermesinden sonra genellikle taraflar arasında bir diyalog ve müzakere sürecini kurmak mümkün olmayabilir. Böylesi bir durumda her ne kadar taraflar arasında göreli bir dinginlik sağlanmış olsa da bu süreçte taraflar arasındaki ilişkilerde yeni sorunların ortaya çıkması mümkündür.

Diğer bir deyişle krizin bir uyuşmazlığın sonucunda ortaya çıktığı düşünülürse iki seçenekten söz edilebilir;

Kriz sonrasında ortaya çıkan "sorun" ya uyuşmazlık konusunun "sorun"laşmış halidir ya da taraflar arasında bu konudan ayrı olarak başka bir konuda yeni "sorun" alanları ortaya çıkmıştır.

 

Yeni sorun yaratan kriz örneği:

Kardak Kayalıklarının hangi ülkeye ait olduğu konusunda yaşanan uyuşmazlık krizin hemen ardından iki ülke arasında bu kez egemenliği antlaşmalarla devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar sorununu ortaya çıkartmıştır.

Egemenlik konusundaki tartışmalar/müzakereler sürerken tarafların bu bölgelerdeki önleyici faaliyetleri ise yeni sorunlar yaratabilmektedir. Örneğin bu bölgelerde avlanan balıkçıların her iki ülkenin sahil muhafaza birimleri tarafından uzaklaştırılmalarında olduğu gibi... Buralarda devriye bulundurulması bile ulusal açıdan yeni görev ve yükümlülükleri gündeme getirmektedir.


 

YEREL KRİZ
Krizin Çıktığı Coğrafyaya Göre Tasnif 
Kod: C3
 C1

 Yerel [Kriz]

Teritorial olarak bir ülkenin sınırları içerisinde gerçekleşmiş olan kriz türüdür.

 


 

YIKICI FAALİYET
Krizi Tetikleyen Olayın Niteliğine Göre Tasnif 
Kod: D
 

Yıkıcı Faaliyet [Krizi]

 -

 

 

 


 

YIPRATMA STRATEJİSİ
Saldırgan Kriz Yönetimi Stratejisine Göre Tasnif 
Kod: FF
 

Yıpratma [Krizi]

 -

 

 

 


 

S5 Box

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...