Ayşe Küçük Makaleler
TÜBİTAK /SOBAG 1001 Projesi / Proje No. 112K172
Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi

logotdp

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...

Musul Rehineler Krizinde Türkiye’nin Kriz Yönetimi

Ayşe Küçük

Ayşe Küçük (5)

Ayşe Küçük Seçilmiş Makalelerine Buradan Erişebilirsiniz...

ayşesavunmaProje ekibimizden Ayşe Küçük'ün hazırlamış olduğu  TÜRK DIŞ POLİTİKASI AÇISINDAN TEKRARLAYAN ÇATIŞMALAR: ALGI, SÖYLEM, SİYASA başlıklı doktora tez çalışması 14 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen savunma toplantısında jüri üyelerimiiz tarafından değerlendirilerek oybirliği ile başarılı bulundu. Dr. Ayşe Küçük'e akademik başarılarının sürmesi dileğiyle projemize katkıları için teşekkür ederiz.

Doktora tez izleme ve savunma jürisinde yer alarak değerli görüşlerini ve desteklerini bizlerle paylaşan öğretim üyelerimize içtenlikle teşekkür ederiz.

Dr. Ayşe Küçük''ün "TÜRK DIŞ POLİTİKASI AÇISINDAN TEKRARLAYAN ÇATIŞMALAR: ALGI, SÖYLEM, SİYASA" başlıklı doktora tezi “Türkiye’de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi” başlıklı TÜBİTAK 1001 Projesi (Proje No: 112K172) tarafından desteklenmiştir.

Cite: Ayşe Küçük, "Non-State Actors in Turkish Foreign Policy Crises", in Analyzing Foreign Policy Crises in Turkey: Conceptual, Theoretical and Practical Discussions, Fuat Aksu and Helin Sarı Ertem (Eds.), (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2017): 199-223.

 

 Download the Article / PDF

Non-State Actors in Turkish Foreign Policy Crises*

Ayşe Küçük

Introduction

         In international relations there are a few cases where the actions of non-state actors resulted in a foreign policy crisis.[1] Therefore, we have a limited number of crises where non-state actors became involved. However, the current bid of non-state actors to increase their impact and strength does not only result in a foreign policy crisis in which they become involved, but also sets the stage for them to become direct interlocut ors in these foreign policy crises. The Turkish Foreign Policy Crises (TFPC) Project fixed nine foreign policy crises in the history of Turkish foreign policy, where non-state actors had a particular impact.[2] 

DIŞ POLİTİKA KRİZİ TETİKLEYİCİSİ OLARAK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: MAVİ MARMARA ÖRNEĞİ

S5 Box

Üye Giriş

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...