DOKTORA TEZLERİ
TÜBİTAK /SOBAG 1001 Projesi / Proje No. 112K172
Türkiye'de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi

logotdp

ÜYE GİRİŞ

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...

S5 Register

Yerelden Uluslararası Düzlemlere Suriye Krizinin Dönüşümü

Türk Dış Politikasında Bir Lider SÜLEYMAN DEMİREL

 • Üyelik
Cumartesi, 15 Haziran 2013 07:37

Neoklasik Realizm ve Türkiye'de Dış Politikanın Süreçsel Analizi

Öğeyi Oyla
(2 oy)

ümran tez savunma

Proje ekibimizden Ümran Üçbaş Gürses'in hazırlamış olduğu "Neoklasik Realizm ve Türkiye de Dış Politikanın Süreçsel Analizi" doktora tez çalışması 17 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen savunma toplantısında jüri üyelerimiiz tarafından değerlendirilerek oybirliği ile başarılı bulundu. Dr. Ümran Üçbaş Gürses'e akademik başarılarının sürmesi dileğiyle projemize katkıları için teşekkür ederiz.

Doktora tez izleme ve savunma jürisinde yer alarak değerli görüşlerini ve desteklerini bizlerle paylaşan öğretim üyelerimize içtenlikle teşekkür ederiz.

Dr. Ümran Üçbaş Gürses'in hazırlamış olduğu "Neoklasik Realizm ve Türkiye de Dış Politikanın Süreçsel Analizi" başlıklı doktora tezi “Türkiye’de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi” başlıklı TÜBİTAK 1001 Projesi (Proje No: 112K172) ve Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nce (Proje No: 2014-02-03-DOP01) desteklenmiştir.

ÖZ

NEOKLASİK REALİZM VE TÜRKİYE’DE DIŞ POLİTİKANIN SÜREÇSEL ANALİZİ

Bu çalışma Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) dönemi Türk dış politikasında meydana gelen değişimi incelemeyi hedeflemektedir. Dış politikada da değişim iddiası ile iktidara gelen AK Parti hükümetleri dönemi birçok açıdan incelenmeye değer görülmektedir. Kesintisiz on sekiz yıl dış politikayı yöneten bir parti ve liderlerinin bu çerçevede hangi değişimleri gerçekleştirdiği ve değişimin düzeyinin ne olduğu üzerinde durulmuştur.

Çalışmanın kuramsal çerçevesini oluşturan neoklasik realizm dış politika davranışını etkileyen/şekillendiren iç müdahil değişkenlerin analiz edilmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Gerçekleşen değişimleri ise Hermann değişim modeline göre analiz eden çalışma gerek değişime neden olan unsurlar gerekse değişimin düzeyini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda dış politika nedir, dış politikada değişim nedir sorularına cevap verildikten sonra, Türkiye özelinde kararlaştırmayı şekillendiren faktörler belirtilmiştir. Ulusal/bölgesel ve uluslararası unsurların yanında liderin de oldukça etkin olduğu düşünüldüğünde bu çalışma Türkiye’nin son yirmi yıla yakın dış politikasına ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Bu bağlamda dış politikayı etkileyen lider, stratejik kültür, devlet-toplum ilişkileri ve ulusal kurumlar incelenmiş ve her birinin dış politika kararlarına olan etkisi farklılaştığı görülmüştür. Değişimin düzeyi ise iddia edildiği şekilde büyük/radikal bir değişim olarak görülmemiş, uyum değişikliği düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır.

ABSTRACT

NEOCLASSICAL REALISM AND ANALYSIS OF TURKISH FOREIGN POLICY

This thesis aims to explore the chaning dynamics of Turkish foreign policy during Justice and Development Party (Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Party) era. AK Party governments, which came to power with claims of change including foreign policy practises is considered worth examining from many aspects. Within the study, the party and its leaders who have governed the foreign policy for 18 years are examined to see how extensive changes they have brought in the foreign policy framework.

Neoclassical realism, which forms the theoretical framework of the study, has an important place while integrating intervening variables in the analysis of foreign policy behavior. The changes are evaluated according to the Hermann’s change model which aims to determine both sources and scope of the change. In this context questions of what foreign policy is, what foreign policy change is answered, then dynamics of decision making of Turkish foreign policy are evaluated. This thesis sheds ligt on Turkey’s last twenty years foreign policy while synthesizing national/regional and international factors without neglecting leader’s impact.

In this context it is realized that the effects of the leader, strategic culture, state-society relations and domestic institutions on foreign policy decisions are differentiated. Lastly according to Hermann model, the level of change is not seen major as claimed by the government, is an adjustment change.

Key words: Foreign Policy, JDP, Neoclassical realism, change, Hermann model.

Okunma 3992 defa Son Düzenlenme Pazar, 22 Kasım 2020 11:45

DOKTORA TEZLERİ

 • Zehra Gürsoy Mahdy Doktora Tez Savunması

  zehra tez savunma1Proje ekibimizden Zehra Gürsoy Mahdy TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDAKİ KRİZLERDE LİDER ALGILAMALARI  başlıklı doktora tezini 24 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen savunma toplantısında sundu. Dr. Zehra Gürsoy Mahdy'nin doktora tezi jüri üyelerimiz tarafından değerlendirildi ve oybirliği ile başarılı bulundu.

  Dr. Zehra Gürsoy Mahdy'e akademik başarılarının sürmesi dileğiyle projemize katkıları için teşekkür ederiz.

  Doktora tez izleme ve savunma jürisinde yer alarak değerli görüşlerini ve desteklerini bizlerle paylaşan öğretim üyelerimize içtenlikle teşekkür ederiz.

  Dr. Zehra Gürsoy Mahdy'nin  "TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDAKİ KRİZLERDE LİDER ALGILAMALARI " başlıklı doktora tezi “Türkiye’de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi” başlıklı TÜBİTAK 1001 Projesi (Proje No: 112K172) tarafından desteklenmiştir.

  in DOKTORA TEZLERİ Okunma 223 defa
 • TÜRK DIŞ POLİTİKASI AÇISINDAN TEKRARLAYAN ÇATIŞMALAR: ALGI, SÖYLEM, SİYASA 

  ayşesavunmaProje ekibimizden Ayşe Küçük'ün hazırlamış olduğu  TÜRK DIŞ POLİTİKASI AÇISINDAN TEKRARLAYAN ÇATIŞMALAR: ALGI, SÖYLEM, SİYASA başlıklı doktora tez çalışması 14 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen savunma toplantısında jüri üyelerimiiz tarafından değerlendirilerek oybirliği ile başarılı bulundu. Dr. Ayşe Küçük'e akademik başarılarının sürmesi dileğiyle projemize katkıları için teşekkür ederiz.

  Doktora tez izleme ve savunma jürisinde yer alarak değerli görüşlerini ve desteklerini bizlerle paylaşan öğretim üyelerimize içtenlikle teşekkür ederiz.

  Dr. Ayşe Küçük''ün "TÜRK DIŞ POLİTİKASI AÇISINDAN TEKRARLAYAN ÇATIŞMALAR: ALGI, SÖYLEM, SİYASA" başlıklı doktora tezi “Türkiye’de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi” başlıklı TÜBİTAK 1001 Projesi (Proje No: 112K172) tarafından desteklenmiştir.

  in DOKTORA TEZLERİ Okunma 310 defa
 • Uluslararası Krizlerde İnsan Hareketliliği-Araçsallaştırma İlişkisi 

  dicle savunmaProje ekibimizin yeni üyelerinden Dicle Bayır danışmanlığımızda hazırladığı Uluslararası Krizlerde İnsan Hareketliliği-Araçsallaştırma İlişkisi başlıklı doktora tezini 21 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen savunma toplantısında sundu. Dr. K. Dicle Bayır'ın doktora tezi jüri üyelerimiz tarafından değerlendirildi ve oybirliği ile başarılı bulundu.

  Dr. Dicle Bayır'a akademik başarılarının sürmesi dileğiyle projemize katkıları için teşekkür ederiz.

  Doktora tez izleme ve savunma jürisinde yer alarak değerli görüşlerini ve desteklerini bizlerle paylaşan öğretim üyelerimize içtenlikle teşekkür ederiz.

  in DOKTORA TEZLERİ Okunma 279 defa

CoalaWeb Traffic

Today761
Yesterday908
This week1669
This month5962
Total1646492

Who Is Online

2
Online

21-12-07

TFPC Hızlı İletişim

S5 Box

ÜYE GİRİŞ

Sitemize Hoş Geldiniz

Yine Bekleriz, Dileriz Yararlı Olmuştur...

S5 Register